Obsługa kasowa

WPŁAT gotówkowych w PLN na rzecz Uniwersytetu dokonuje się w kasach PEKAO SA podając:

  • konto bankowe Uniwersytetu Opolskiego nr:

68 1240 3103 1111 0000 3485 6745

(Bez podania konta kasjer nie przyjmie gotówki a podanie innego konta spowoduje pobranie prowizji)

  • informację KOGO (imię i nazwisko, firma) i CZEGO dotyczy wpłata (za co, Wydział; NR i nazwa studiów podyplomowych.)
    (Brak w/w informacji może spowodować, że wpłata nie będzie rozliczona )

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie: DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO

Pracownicy i Studenci, którzy nie odebrali gotówki w kasach PEKAO w ciągu 14 dni winni zgłosić się po odpowiednią dyspozycję w Dziale Finansowym ( pok. nr 10)   z dowodem osobistym żeby zrealizować należność w kasie banku.

W celu otrzymania zwrotu gotówki z tytułu rozliczenia zaliczki, delegacji, faktury gotówkowej i itp. dokumenty w opisie winny zawierać numer WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO lub numer PESEL dla dokonania przelewu albo przekazania gotówki do kasy w PEKAO SA.

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu:

  • ul. Damrota 2, Opole (godziny otwarcia 8.00-18.00)

  • Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia 9.00-17.00)

  • ul. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia 9.00-18.00; sobota 9.00-13.00)