Obsługa kasowa

WPŁAT gotówkowych w PLN na rzecz Uniwersytetu dokonuje się w kasach PEKAO SA podając:

  • konto bankowe Uniwersytetu Opolskiego nr:

68 1240 3103 1111 0000 3485 6745

(Bez podania konta kasjer nie przyjmie gotówki a podanie innego konta spowoduje pobranie prowizji)

  • informację KOGO (imię i nazwisko, firma) i CZEGO dotyczy wpłata (za co, Wydział, np. nr i nazwa studiów podyplomowych/kursu)
    (Brak w/w informacji może spowodować, że wpłata nie będzie rozliczona)

WYPŁAT gotówkowych w kasach PEKAO SA z dyspozycji Uniwersytetu Opolskiego dokonuje się na podstawie:DOWODU OSOBISTEGO po podaniu kasjerowi hasła AUTOWYPŁATA z UO

Pracownicy i Studenci, którzy nie odebrali gotówki w kasach PEKAO w ciągu 14 dni winni zgłosić się do Działu Finansowego (pok. Nr 10)
z dowodem osobistym, żeby ustalić termin wypłaty należności w kasie Banku.

W celu otrzymania zwrotu gotówki z tytułu rozliczenia zaliczki, delegacji, faktury gotówkowej i itp. dokumenty w opisie winny zawierać numer WŁASNEGO KONTA BANKOWEGO dla dokonania przelewu lub numer PESEL dla przekazania gotówki do kasy w PEKAO SA.

 

Lokalizacje PEKAO SA w Opolu (od 01 kwietnia 2020 r.):

  • Plac Wolności 3, Opole (godziny otwarcia: 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku, sobota: nieczynne)
  • ul. E. Osmańczyka 15, Opole (godziny otwarcia: 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku, sobota: 9.00-13.00)