Uniwersytet Opolski ogłasza konkurs na stanowisko

samodzielny referent/specjalista ds. księgowości i VAT w Dziale Księgowości

 

Kwestura Uniwersytetu Opolskiego zatrudni samodzielnego referenta/ specjalistę ds. księgowości i VAT w Dziale Księgowości

 

Wymagania obligatoryjne :
• Wykształcenie minimum średnie z maturą ;
• Bardzo dobra umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak : Word, Excel;
• Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu ;
• Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagania fakultatywne :
• Wiedza i umiejętności stosowania przepisów ustawy o VAT i rachunkowości;
• Doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT i wypełnianiu deklaracji VAT;
• Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:
• Naliczanie i rozliczanie należnego i naliczonego podatku VAT ;
• Bieżąca analiza dokumentacji finansowej pod kontem rozliczeń VAT ;
• Bieżąca analiza i uzgadnianie rejestrów VAT ;
• Sporządzanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT UE, JPK) ;
• Dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych, również w walutach obcych ;
• Dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych dotyczących magazynu wydawnictw;
• Analiza i windykacja grupy rozrachunków;
• Obsługa systemu finansowo-księgowego, , , programu „Fakturowanie”.

Oferujemy :
• Pracę w stabilnej instytucji;
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy ;
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
• Świadczenia socjalne .

Wymagane dokumenty :
• Kwestionariusz osobowy ;
• List motywacyjny ;
• Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;
• Referencje.
Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2019 r. w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, pl. M. Kopernika 11a, 45-040 Opole, w pokoju nr 6 (parter).
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.
Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych „ (Dz. U. z 2018, poz.1000)