Struktura organizacyjna Kwestury

Kwestor

Konstatnty Gajda

Tel.: +48 77 541 6070, fax: +48 77 541 6000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

p.o. Zastępca Kwestora

Robert Wojtyra

Tel.: +48 77 541 5960, fax: +48 77 541 6000
e-mail: rwojtyra@uni.opole.pl

Główny Specjalista

Urszula Mikołajczyk

Tel.: +48 77 541 5993, fax: +48 77 541 6000
e-mail: umikolajczyk@uni.opole.pl

Dział Finansowy

 

Kierownik działu

Collegium Minus, pok. 10

Jadwiga Gonciarz

Tel. 77 541 59 86, wewn. 5186
e-mail: gonciarzj@uni.opole.pl

Samodzielna księgowa
Collegium Minus, pok. 10
Beata Smerd
Tel. 77 541 5984, wewn. 5185
e-mail: smerd@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Ewa Mazur-Ogrodnik
Tel. 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: ogrodnik@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Barbara Babecka
Tel. 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: babecka@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Halina Matyja
Tel. 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: hmatyja@uni.opole.pl

Dział Księgowości

 

p.o. Zastępca Kwestora

Collegium Minus pok. 12C

Robert Wojtyra

Tel. 77 541 59 60 wewn. 5160
e-mail: rwojtyra@uni.opole.pl

Specjalista ds. kosztów
Collegium Minus 12C
Władysława Leśniewska
Tel. 77 541 59 61, wewn. 5161
e-mail: wlesniewska@uni.opole.pl

Specjalista ds. kosztów
Collegium Minus 12C
Teresa Kossowicz
Tel. 77 541 59 61, wewn. 5161

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus 12C
Ewa Czeszek
Tel. 77 541 59 80, wewn. 5180
e-mail: eczeszek@uni.opole.pl

Samodzielny referent ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Szymon Zochniak
Tel. 77 541 59 80, wewn. 5980
email: szochniak@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus 11
Krystyna Krawiec
Tel. 77 541 59 83, wewn. 5183
e-mail: kkrawiec@uni.opole.pl

Samodzielna księgowa
Collegium Minus 11
Bożena Lubojańska
Tel. 77 541 59 80, wewn. 5128
e-mail: lubojanska@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus 11
Beata Stachowicz – Szperlik
Tel. 77 541 59 80, wewn. 5128
e-mail: beatas@uni.opole.pl

Dział Płac

 

Kierownik działu

Collegium Minus, pok. 12B

Ewa Materek

Tel. 77 541 59 82, wewn. 5182
e-mail: ewa.materek@uni.opole.pl

Z-ca Kierownika Działu Płac
Collegium Minus, pok. 12B
Ewa Labus
Tel. 77 541 59 82, wewn. 5182
e-mail: labus@uni.opole.pl

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Mariola Kliś
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: mariola@uni.opole.pl

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Beata Materkowska
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: bmaterkowska@uni.opole.pl

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Lidia Wicher
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: lwicher@uni.opole.pl

Samodzielny referent ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Natalia Dworaczek
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: ndworaczek@uni.opole.pl