Struktura organizacyjna Kwestury

Kwestor

Konstanty Gajda

Tel.: +48 77 541 6070, fax: 77 541 6000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

Zastępca Kwestora

Robert Wojtyra

Tel.: +48 77 541 5993 wew 5193, fax: 77 541 6000
e-mail: rwojtyra@uni.opole.pl

Dział Finansowy

 

Kierownik działu

Collegium Minus, pok. 10

Jadwiga Gonciarz

Tel. 77 541 59 86, wewn. 5186
e-mail: gonciarzj@uni.opole.pl

Samodzielny referent finansowy
Collegium Minus, pok. 10
Ewa Woźnicka-Pisula
Tel. 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: ewa.woznicka-pisula@uni.opole.pl

Samodzielny referent finansowy
Collegium Minus, pok. 10
Ewa Ordyniec
Tel. 77 541 5985, wewn. 5185
e-mail: ewa.ordyniec@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Beata Smerd
Tel. 77 541 5985, wewn. 5185
e-mail: smerd@uni.opole.pl

Samodzielny referent finansowy
Collegium Minus, pok. 10
Małgorzata Krzepis
Tel. 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: malgorzata.krzepis@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Ewa Ogrodnik-Mazur
Tel. 77 541 5985, wewn. 5185
e-mail: ogrodnik@uni.opole.pl

Dział Księgowości

 

Zastępca Kwestora

Collegium Minus pok. 12C

Robert Wojtyra

Tel. 77 541 5993 wew 5193
e-mail: rwojtyra@uni.opole.pl

Specjalista ds. kosztów
Collegium Minus pok. 12C
Władysława Leśniewska
Tel. 77 541 59 61, wewn. 5161
e-mail: wlesniewska@uni.opole.pl

Specjalista ds. kosztów
Collegium Minus pok. 12C
Teresa Kossowicz
Tel. 77 541 59 61, wewn. 5161

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok.11
Ewa Czeszek
Tel. 77 541 59 80, wewn. 5180
e-mail: eczeszek@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 11
Szymon Zochniak
Tel. 77 541 59 83, wewn. 5183
email: szochniak@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus pok. 11
Krystyna Krawiec
Tel. 77 541 59 83, wewn. 5183
e-mail: kkrawiec@uni.opole.pl

Samodzielna księgowa
Collegium Minus pok. 11
Bożena Lubojańska
Tel. 77 541 59 28, wewn. 5128
e-mail: lubojanska@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus pok. 11
Beata Stachowicz – Szperlik
Tel. 77 541 59 28, wewn. 5128
e-mail: beatas@uni.opole.pl

 Samodzielny referent ds. księgowości
Collegium Minus pok. 11
Anna Nawrat
Tel. 77 541 59 80, wewn. 5180
e-mail: anawrat@uni.opole.pl

 

 

 

 

 

Dział Płac

 

Kierownik działu

Collegium Minus, pok. 12B

Ewa Materek

Tel. 77 541 59 82, wewn. 5182
e-mail: ewa.materek@uni.opole.pl

Z-ca Kierownika Działu Płac
Collegium Minus, pok. 12B
Ewa Labus
Tel. 77 541 59 82, wewn. 5182
e-mail: labus@uni.opole.pl

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Mariola Kliś
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: mariola@uni.opole.pl

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Beata Materkowska
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: bmaterkowska@uni.opole.pl

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Lidia Wicher
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: lwicher@uni.opole.pl

Samodzielny referent ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Natalia Dworaczek
Tel. 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: ndworaczek@uni.opole.pl