Komunikat Działu Księgowości w sprawie proporcji VAT na 2014 rok


Data dodania: 2014-02-03 08:04:50

Szanowni Państwo.

     informujemy, że na rok 2014 wstępna proporcja dotycząca odliczenia podatku VAT wynosi 15%.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numerami telefonów: 077/541 5983 lub 077/ 541 5980

+ więcej

Komunikat Działu Płac w sprawie rozliczenia PIT za 2013 rok


Data dodania: 2013-12-03 14:57:19

Szanowni Państwo,

     osoby pragnące rozliczyć się za pośrednictwem zakładu pracy z podatku dochodowego od osób fizycznych

+ więcej

Komunikat Działu Płac w sprawie stosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodów


Data dodania: 2013-10-30 15:00:38

 

Szanowni Państwo,

     przypominam, że stosownie do postanowień Uchwały Nr 94/2008-2012 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 października 2010r.,

+ więcej

Publikacje sprawozdań Uniwersytetu Opolskiego


Data dodania: 2013-06-14 10:17:26

    

      Informujemy, że na podstawie Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198),

 

+ więcej

Nowy dział FAQ


Data dodania: 2013-05-16 12:58:10

 

Szanowni Państwo,

     W celu ułatwienia pracy wszystkim interesantom i pracownikom naszej Uczelni

+ więcej

Wypłaty stypendiów na konta osobiste


Data dodania: 2012-06-20 10:57:03

    

      Studenci stacjonarni i niestacjonarni, którzy pobierają, lub starają się o stypendia oraz inne świadczenia

+ więcej

Strona 2 z 2


Uniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol