Struktura
Kwestor Uczelni
Collegium Minus pok. 20
mgr Konstanty Gajda
tel. 0 77 541 60 70 wewn. 5270,5271
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

Z-ca Kwestora
Collegium Minus, pok.20
mgr Urszula Mikołajczyk
tel. 0 77 541 59 93, wewn. 5193
e-mail: umikolajczyk@uni.opole.pl

Dział Księgowości

Kierownik Działu Księgowości
Collegium Minus pok. 12C
mgr Robert Wojtyra
tel. 077 541 59 60 wewn. 5160
e-mail: rwojtyra@uni.opole.pl

Specjalista ds. kosztów
Collegium Minus 12C
Władysława Leśniewska
tel. 0 77 541 59 61, wewn. 5161
e-mail: wlesniewska@uni.opole.pl

Specjalista ds. kosztów
Collegium Minus 12C
Teresa Kossowicz
tel. 0 77 541 59 61, wewn. 5161

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus 12C
Ewa Czeszek
tel. 0 77 541 59 80, wewn. 5180
e-mail: eczeszek@uni.opole.pl

Samodzielny referent ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
mgr Szymon Zochniak
tel. 0 77 541 59 80, wewn. 5980
email: szochniak@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus 11
Krystyna Krawiec
tel. 0 77 541 59 83, wewn. 5183
e-mail: kkrawiec@uni.opole.pl

Samodzielna księgowa
Collegium Minus 11
Bożena Lubojańska
tel. 0 77 541 59 80, wewn. 5128
e-mail: lubojanska@uni.opole.pl

Specjalista
Collegium Minus 11
mgr Beata Stachowicz - Szperlik
tel. 0 77 541 59 80, wewn. 5128
e-mail: beatas@uni.opole.pl

Dział Płac

Kierownik Działu Płac
Collegium Minus, pok. 12B
Ewa Materek
tel. 0 77 541 59 82, wewn. 5182
e-mail: ewa.materek@uni.opole.pl

Z-ca Kierownika Działu Płac
Collegium Minus, pok. 12B
mgr Ewa Labus
tel. 0 77 541 59 82, wewn. 5182

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Mariola Kliś
tel. 0 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: mariola@uni.opole.pl

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Beata Materkowska
tel. 0 77 541 59 81, wewn. 5181

Specjalista ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
Lidia Wicher
tel. 0 77 541 59 81, wewn. 5181

Samodzielny referent ds. płac
Collegium Minus, pok. 12A
mgr Natalia Dworaczek
tel. 0 77 541 59 81, wewn. 5181
e-mail: ndworaczek@uni.opole.pl

Dział Finansowy

Kierownik Działu Finansowego
Collegium Minus, pok. 10
mgr Jadwiga Gonciarz
tel. 0 77 541 59 86, wewn. 5186
e-mail: gonciarzj@uni.opole.pl

Samodzielna księgowa
Collegium Minus, pok. 10
Beata Smerd
tel. 0 77 541 5984, wewn. 5185
e-mail: smerd@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Ewa Mazur-Ogrodnik
tel. 0 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: ogrodnik@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Barbara Babecka
tel. 0 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: babecka@uni.opole.pl

Specjalista ds. księgowości
Collegium Minus, pok. 10
Halina Matyja
tel. 0 77 541 5984, wewn. 5184
e-mail: hmatyja@uni.opole.pl

 

 Uniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol