Wydatki strukturalne w Uniwersytecie Opolskim1. POBIERZ_Zarządzenie_54_2014_w_sprawie_wydatków_strukturalnych

2. POBIERZ_klasyfikacja_wydatków_strukturalnych

3. POBIERZ_Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44, poz. 255).

4. POBIERZ_Wykaz wydatków Uniwersytetu Opolskiego NIE stanowiących wydatków strukturalnychUniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol