Sprawozdania finansowe Uniwersytetu Opolskiego 

1. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2008_rok
 
2. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2009_rok

3. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2010_rok

4. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2011_rok

5. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2012_rok

6. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2013_rok

7. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2014_rok

8. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2015 rok

9. POBIERZ_Sprawozdanie_finansowe_Uniwersytetu_Opolskiego_za_2016 rok

 Uniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol