Rozliczanie kosztów podróżyPOBIERZ_Zarządzenie REKTORA 46/2015 z dnia 21.12.2015 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Opolskiego.

POBIERZ_Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podróży służbowych

POBIERZ_Komunikat Kwestora z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany ustalania należności z tytułu podróży służbowych

POBIERZ_wniosek o delegowanie - samochód prywatny

POBIERZ_umowa dotycząca podróży służbowej prywatnym samochodem

POBIERZ_Zał.nr 1_Wniosek o delegację - publiczne środki lokomocji

POBIERZ_Zał.nr 2_Oświadczenie

POBIERZ_Zał.nr 3_Druk delegacji

POBIERZ_Zał.nr 4_Wniosek o zaliczkę

POBIERZ_Zał.nr 5_Wniosek o refundację kosztów podróży+rachunek

 Uniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol