Wypłaty stypendiów na konta osobisteStudenci stacjonarni i niestacjonarni, którzy pobierają, lub starają się o stypendia oraz inne świadczenia pomocy materialnej proszeni są, jeśli nie zrobili tego do tej pory, o złożenie oświadczenia dotyczącego numeru posiadanego rachunku bankowego. Podanie tych danych znacznie usprawnia proces wypłaty stypendiów i powinno się odbywać na obowiązujących drukach które znajdują się na stronie Uniwersytetu Opolskiego. Wypełniony dokument można złożyć w Dziale Spraw Studentów, który znajduje się przy ul. Oleskiej 48.

WEJDŹ na stronę z obowiązującymi drukami >>>

KONTAKT z Działem Spraw Studentów >>>

POBIERZ druk oświadczenia o numerze kontaUniwersytet Opolski,
45-040 Opole, pl. Kopernika 11a,
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382

Sekretariat
tel.: 54-16-070 wew. 270, tel.: 54-16-071 wew. 271, fax: 54-16-000
e-mail: sekretariat@uni.opole.pl

administrator strony: rwojtyra@uni.opole.pl 

tel: 54-15-960 wew.160

 


dol