ZA ZGODĄ JM REKTORA DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH W OKRESIE OD 16 LIPCA DO DNIA 31 SIERPNIA 2018 BĘDZIE DOSTĘPNY DLA INTERESANTÓW W GODZINACH OD 7.30 DO 12.00. PO GODZINIE 12.00 NIE BĘDĄ RÓWNIEŻ ZAŁATWIANE SPRAWY TELEFONICZNIE.

Powodem ograniczenia godzin dostępu w pracy działu jest wdrożenie nowego programu kadry – płace.