Nawiązując do postanowień Zarządzenia nr 24/2020 i 25/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego informujemy

  1. Zadania Działów Finansowego, Płac, Rachunkowości Uniwersytetu Opolskiego są realizowane na bieżąco w systemie dyżurów.
  2. Przyjmowanie dokumentów finansowych odbywa się na dotychczasowych zasadach.
  3. Celem ograniczenia bezpośrednich kontaktów, przekazywanie dokumentów następuje poprzez ich złożenie w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach biurowych umieszczonych przed wejściem do pomieszczeń biurowych.
  4. Dane kontaktowe z pracownikami Działów Kwestury zamieszczone zostały na stronie:

http://kwestura.uni.opole.pl/stuktura-organiz/

 

Opole, 17 marzec 2020 r.